About Us

make-energy-smart

You've got the power

Ons bedrijf bestaat uit kennis en ervaring op het gebied van energie- en duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in gebouwautomatisering. 

Onze aanpak is ambitieus te noemen, naast standaard oplossingen laten we toekomstgerichte mogelijkheden zien “Samen maken we de toekomst”.

Oplossingen in de vorm van procesefficiency, ketenefficiency en inzet duurzame energie.

 

Als stelregel is 10% efficiency / besparing bijna altijd op eenvoudige manier te realiseren.

 

Onderstaand een opsomming van werkzaamheden:

Het begeleiden van uw Meerjaren afspraak Energie Efficiency MJA-3

Het opstellen van een energie-audit vanuit de Europese Energie Efficiency Directive (EED)

Het opzetten van een energiemanagement systeem (ISO 50001)

Het uitvoeren van interne MJA audits

Het opzetten van een bewustwordingscampagne binnen uw organisatie

Het verzorgen van energie bewustwordingstrainingen voor medewerkers

Het opzetten van een GebouwBeheerSysteem (GBS)

Het opzetten van een energie monitoringsysteem

Het doornemen van energiecontracten met capaciteiten

Het opzetten van een CO2 footprint

Het opzetten van een duurzaamheidsprogramma

Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken (WKO, Ledverlichting enz)

Het verduurzamen van een locatie

Het mogelijk maken van innovatieve besparingsmogelijkheden

      Synergie vraagstukken met de omgeving en omwonenden