Voor elke energie vraag is er een oplossing die bij u past!

You’ve got the power to make energy smart!

Make-Energy-Smart is momenteel bezig met de laatste fase van het realiseren van een Comfort installatie met WKO systeem bij de HAS hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Het is een onderdeel van het Fit for use programma waarin de HAS hogeschool verduurzaamd wordt en gaat voldoen aan eisen die gesteld worden aan het programma frisse scholen klasse B. Middels een (DBFMO constructie) is de opwekking voor de Comfort installatie volledig uitbesteed.

Make-Energy-Smart was ingezet voor de haalbaarheid en de contacten met gemeente en provincie. Het opstellen van het DBFMO contract en de begeleiding van de regeltechniek en monitoring.

Make-Energy-Smart ontzorgt de Open Universiteit volledig van hun taken t.b.v. de MJA-3 convenant. Op basis van ISO 50001 is energiemanagement ingericht. Jaarlijks wordt een Managementreview opgesteld wat de basis vormt voor het invullen van het Elektronisch Milieu Jaarverslag en elke vier jaar wordt een Energie Efficiency Plan opgesteld. Op basis van monitorgegevens worden analyses gemaakt op energie verbruiken.

Hier wordt naast energiebesparingen gekeken naar energieopwekking. Mogelijkheden van zon energie en biomassa worden in kaart gebracht. In deze projecten wordt synergie gezocht  met omliggende partijen en instellingen.

Masterclass is opgezet voor HBO, Universitaire en Financiële instellingen.

Het programma gebruikt het werkboek “De knop om” van Agentschapnl

Thema’s als energie bewustwording en bewustzijn zijn hier van toepassing.

It’s time to rethink everything Programma is in 2014 beoordeeld met 7,6 en in 2015 met een 7,9. De samenwerking met firma ResCon, research & consultancy uit Haarlem was weer top!

WKO project in ‘s-Hertogenbosch

Het Mede verzorgen van een masterclass

Energie besparen doe je zo!

Vertalen van een ambitie duurzaamheid

naar een haalbaarheidstudie in Eindhoven

Volledig ontzorgen MJA-3 convenant te heerlen

Project List

make-energy-smart

You've got the power

Het opzetten van een programma voor een duurzame berdijfsvoering HAS hogeschool ‘s-Hertogenbosch

Het opgezette programma “menu kaart duurzaamheid” dient als discussie om gezamenlijk een ambitie neer te zetten naar een duurzame bedrijfsvoering en geeft inzicht in wat voor initiatieven en mogelijkheden er zijn  op het gebied van duurzaamheid.

Het uitvoeren van interne audits energiezorg

De interne audit is uitgevoerd volgens “Handreiking Interne Audits & Management Review Energiezorg” opgesteld door AgentschapNL.

 

De uitgangspunten voor de interne audit energiezorg / energiemanagement zijn:

Doel:

Vaststellen in hoeverre het energiezorgsysteem voldoet aan de ‘Referentie Energiezorg’.

Audit-criteria:

Toetsingskader waarbinnen de audit wordt uitgevoerd is de ‘BasisCheck Energiezorg’.

Reikwijdte:

BasisCheck Energiezorg, met als aanvulling: Energiebeleidsverklaring, Energiemonitoring en de beheersmaatregelen zoals taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Het coachen van medewerkers op energiemanagement

In Amsterdam (VU/VUmc)

Na de opzet van energiemanagement ISO50001 wordt gestart met de stakeholders analyse en gezocht naar de grote niet gebouwgebonden verbruikers. Samen met de gebruikers van deze installaties/labs wordt gekeken waar en hoe energie efficiency mogelijk is. Daarnaast is het doel om meer bewustwording en draagvlak binnen de afdelingen te creëren.